از این به بعد دیگه اخبار فوتبال ایرانو نمیزارم . چون واقعا بد ترین و ننگ اور ترین فوتبال دنیا مربوط به لیگ ایرانه اگر با این نظر مخالفین حتما بهم بگین